Videolar

DƏŞƏKLƏRİN İSTEHSALI

Yol çarxlarının istehsalı

Emal

Klubo Ağır Sənaye Təqdimatı

Ekskavator vedrə qaynağı

Boldozer zəncirinin istehsalı

Ekskavatorun alt hissəsi hissələrinin, yol boltlar və qaykaların, zəncir çarxı boltlarının, çarxlı boltlar, sancaqlar və s. istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır.

Yol çarxlarının qaynaqlanması

İdler ekskavatorunun yığılması